Rezerwacja mieszkania nr: C1_2

Wypełnienie i przesłanie poniższego formularza nie oznacza rezerwacji lokalu, a służy jedynie celom informacyjnym i pozwala nam nawiązać z Państwem kontakt w celu podpisania aktu rezerwacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych kontaktowych w celu odpowiedzi na pytania
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych
Informujemy, że Administratorem danych jest KDM DEWELOPER SP. Z O. O. z siedzibą w Nowym Mieście nad Wartą przy ul. Pszenicznej 2
Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Informujemy, mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłosić sprzeciw. W tym celu prosimy o kontakt: biuro@kdm-deweloper.pl